Trailer Company Europe

Trailer Company Europe, TCE, is een bedrijf met jarenlange ervaring in de aanhangwagen en carrosseriebouw. Met deze ervaring en juiste toepassingen van hedendaagse materialen komen we tot een product wat voldoet aan de gestelde eisen.

Na een aantal jaren de productie te hebben ondergebracht in het buitenland, worden nu al onze producten in Nederland geproduceerd. Door toepassing van modulaire bouwwijze en een uitgekiende productiemethode kunnen we met behulp van de efficiënte inzet van onze medewerkers een product brengen dat kwalitatief en kostentechnisch voldoet aan de vraag. Door deze bouwwijze kunnen we korte levertijden hanteren.

Door tijdens de ontwikkeling steeds uit te gaan van het uiteindelijke doel van het product, kunnen wij deze optimaliseren. Dit bereiken we door samen met de gebruiker deze doelen af te stemmen. Hierbij zijn functionaliteit, duurzaamheid en exploitatiekosten voor de afnemer de grote drijfveren. Omdat we continu bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen en toepassingen van moderne materialen kunnen we hieraan voldoen.

Service en onderhoud van de producten hebben bij ons alle aandacht. Om er voor te zorgen dat de klant het aangeschafte product optimaal en efficiënt kan inzetten kunnen wij een onderhoudscontract aanbieden waarbij een optimale inzetbaarheid wordt nagestreefd.

wagen2

wagen1